Ordet “Jazz” er et mysterium i seg selv for ingen kan med sikkerhet si hvor det stammer fra. Trolig er det et slanguttrykk, men sikkert er det at den musikken ordet beskriver har sine røtter i afrikansk musikk og da først og fremst båret frem av fargede musikere i USA i den første halvdelen av forrige århundre. Jazz har mange forskjellige undersjangre som kan være veldig forskjellige, men ett trekk som går igjen i dem alle er at musikernes improvisasjon ofte står i fokus. Derfor blir jazzen også ofte veldig personfiksert. Virtuosen kommer lett i sentrum.

Ambisjonen her er å gi leserne et visst – om ikke komplett – overblikk over så mye av det begrepet jazz omfatter og kan tilby. Her vil det bli satt fokus på musikkstiler, artister, instrumenter, festivaler, magasiner og mye annet som den jazzinteresserte og jazznysgjerrige kan tenkes å ville lese om. For mange er nemlig jazz ikke bare en musikkform, men et element i tilværelsen som er så viktig at det rett og slett blir en livsstil. For disse tilfører musikken en ekstra mening med tilværelsen og fyller derfor mye av deres ledige tid.

Den som allerede er innbarket jazzentusiast har kanskje ikke så mye å hente på et nettsted som dette. Målgruppen er derfor heller alle de som erkjenner jazzens betydning og som gjerne vil skaffe seg mer innsikt om denne veldig fascinerende delen av det forrige hundre årets musikalske utvikling. Og blir man først fanget av jazzen er det ikke lett å rive seg løs.