Historien om jazz i Norge

Norsk jazz har sitt utspring i den amerikanske jazzen, som hadde sin fremvekst tidlig på 1900-tallet. Den rytmiske og humoristiske musikksjangeren spredte seg til Norge på 1920-tallet, og da i form av jazzorkestre. Gjennom radioen fikk jazzen dypere grep om den yngre garde. Og en rekke av jazzorkestrene besto av skoleungdom og studenter. Et eksempel på en av de tidligste jazz-gruppene i Norge, er Sixpence. Sixpence hadde tilholdssted i Oslo, og hadde sin storhetstid fra 1923 til 1930. Inspirasjon fra den amerikanske jazzen hadde fremdeles et stort grep om den norske jazzmiljøet utover 1930-tallet. I 1933 besøkte Louis Armstrong Oslo, til store glede for jazz-elskere.

shutterstock_355835045Jazz, kunst og ideologisk kamp

Den andre verdenskrig la en demper på jazzens natteliv, kunst og litteratur. Konserter ble avholdt og plater ble spilt, men musikksjangeren ble kamuflert av navn som “rytmemusikk”. Bruk av engelske tekster og titler var forbudt, og i 1941 ble det forbudt med offentlig dans. Krigsårene førte til en ideologisk kamp, hvor kultur- og kunstuttrykk ble brukt som et middel til å utfolde seg som menneske. Det ble en bølge av en ideologisk kultur i Norge, noe som gav seg uttrykk i utstillingen “Kunst og ukunst”, som ble vist i årene 1942-43. I dag er kunstklubber- og foreninger aktive støttespillere, og et utvalg finner du på nettsiden Stusterkunst.no.

Fra ideologisk kamp til oppblomstring

Jazz som musikksjanger og bidrag til den norske kulturarena blomstret opp på 1960-tallet. Jazzfestivalen i Molde ble etablert i 1961, og siden har et mangfold av årlige festivaler gjort sitt utspring i ulike deler av landet. Eksempler er Nattjazzen i Bergen, Vossa-jazz, Oslo Jazz Festival og Sildajazz i Haugesund. Den norske jazzen er i dag sentral på den norske musikk- og kulturarena. Jazz som uttrykk har i dag endret form og uttrykk. Jazz kan i dag klassifiseres innen flere undergenre, hvor klassisk og moderne jazz er hovedkategoriene. Funk-, electronica- og bluesrelatert jazz er noen av de moderne genrene som har kommet til i den senere tid.

 
 

About the author

More posts by